WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘moldova’

Marianne Mikko: Eesti soolise võrdõiguslikkuse madalseis ja isegi tagasiminek ei üllata

Thursday, October 30th, 2014 Tags: , , , , , ,
|

Kõige trööstitum pilt valitseb poliitikas. See, et kogu meie iseseisvusaja erinevates Riigikogu koosseisudes esindavad meie rahvast, kellest mõistagi pooled on naised ja pooled mehed, lõviosas (101 RK liikmest 81 meest) on ebanormaalne nagu ka ebaadekvaatne. Parempoolsete vastumeelsus olukorda korrigeeriva kvoodisüsteemi vastu on viinud meid kümne aasta jooksul Maailma Majandusfoorumi poolt koostatud aruande 29.kohalt 62.kohale. Paikneda […]

Riigikogu vaba mikrofon: Transnistriast

Monday, May 12th, 2014 Tags: ,
|

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Seisan siin teie ees sellepärast, et seisus kohustab. Olen aastatel 2004–2009 juhtinud Euroopa Parlamendis Moldova delegatsiooni, suhelnud idapoolsete piiririikidega väga palju kordi. Ukraina kriis tähendab suurt vastutust Eestile. Meie oleme need, kes tunnevad olukorda Moldovas, Gruusias, Valgevenes, Armeenias, Aserbaidžaanis, rääkimata Ukrainast. Me tunneme seda kordi paremini kui meie läänekolleegid. Isiklikult […]