WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘türgi’

Mikko: ENPA tugevdab järelevalvet Türgi üle

Tuesday, April 25th, 2017 Tags: , , , ,
|

Täna Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblee (ENPA) istungil Strasbourgis võeti vastu raport demokraatlike institutsioonide toimise teemal Türgis. ENPA tegi otsuse uuesti avada Türgi monitooringu, et tugevdada koostööd Türgi võimudega. ENPA Eesti delegatsiooni juhi Marianne Mikko sõnul ei ole ENPA varem teinud otsust, kus riik viiakse monitooringujärgsest etapist tagasi monitooringu faasi. „Tegu on ajaloolise sammuga, kus Türgi […]

Mikko: Olukord Türgis teeb murelikuks

Thursday, March 9th, 2017 Tags: , , , , ,
|

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) monitooringukomitee otsustas eilsel istungil uuesti avada Türgi monitooringu, et tugevdada koostööd Türgi võimudega. ENPA aprilli istungjärgul on kavas kinnitada raport Türgi olukorra kohta, mis sai eile monitooringukomitee heakskiidu Pariisis. ENPA monitooringukomitee Türgi raportööri Marianne Mikko sõnul teeb Türgi demokraatlike institutsioonide olukord murelikuks. „Kaheksa kuud pärast Türgi riigipöördekatset saab öelda, et […]

Marianne Mikko intervjuu Türgi põhiseaduse referendumi teemal

Saturday, January 28th, 2017 Tags: , ,
|

Türgi parlament kiitis 21. jaanuaril heaks 18 põhiseaduse muudatust, mille jõustumiseks on kavas korraldada referendum aprillis. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Türgi seire raportöörina selgitas Marianne Mikko olukorda Türgis ENPA reporterile Strasbourgis. ENPA Türgi seire raportööride samasisuline pikem seisukoht on ingliskeelsena avaldatud siin.