WordPress + Lava + Gerd Tarand

Marianne Mikko algatas nn triibuliste valimisnimekirjade seaduseelnõu

Wednesday, 12.04.2017, 11:23 / SEISUKOHAD / RSS

Marianne Mikko andis Riigikogu juhatusele seaduseelnõu üle just täna, kui möödub 100 aastat päevast, mil Eesti naised said valimisõiguse. Eelnõu, millega ühines 14 parlamendiliiget, muudab Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimiste seadusi ning paneb kohustuse, et valimisnimekirjad oleksid sooliselt tasakaalus – naised ja mehed esitatud seal vaheldumisi. Sellest ka nimetus „triibulised nimekirjad“.

Eelnõu autor Marianne Mikko nimetas negatiivseks, et näiteks Riigikogu liikmetest on naisi vaid neljandik, kuigi Eesti ühiskonnas on naisi 53%.

„Naiste osavõtt kogu ühiskonda puudutavate küsimuste otsustamisel on demokraatia lakmuspaber. Mitte üheski Skandinaavia riigis ei ole naisi parlamendis või valitsuses vähem kui kolmandik, tavaliselt on see üle 40%,“ tõi Marianne Mikko näite Põhjamaadest.

„Riigikogul on võimalus näidata soolise võrdõiguslikkuse eest seismisel eeskuju kogu ühiskonnale, mis tähendabki „triibuliste nimekirjade“ kohustuslikkust valimisseadustes,“ rõhutas Marianne Mikko.

Tema algatatud seaduseelnõule andsid oma toetuse ka Jaanus Karilaid, Erki Savisaar, Hardi Volmer, Tanel Talve, Toomas Jürgenstein, Liisa Oviir, Heljo Pikhof, Dmitri Dmitrjev, Kalvi Kõva, Inara Luigas, Barbi Pilvre, Eiki Nestor, Toomas Vitsut.