WordPress + Lava + Gerd Tarand

Marianne Mikko: Eesti poliiteliit ei tegele päris inimestega!

01.07.2016 / SEISUKOHAD /

“Mulle tundub, et meie Eesti poliitiline eliit ei tegele mitte päris inimestega, vaid abstraktsete inimestega. Seda on kurb öelda. Aga kui on naisi rohkem laua taga, siis saab asjad kirjutatud nii, nagu on vaja, et inimene loeks end sealt ise välja,” selgitas Marianne Mikko naiste kaduvväikest osakaalu Eesti poliitiliste ja majandusjuhtide seas. Kui me tahame […]

Loe edasi—

Tags: , , , , ,

Mikko: kohustuslik isapuhkus toetaks naiste ja meeste võrdseid võimalusi tööturul

29.06.2016 / SEISUKOHAD /

Riigikogu sotside fraktsiooni liige Marianne Mikko ütles Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) eestvedamisel toimuval seminaril «Poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni», et palgalõhe vähendamisel võiks lahenduseks olla kohustuslik isade osalemise aeg vanemapuhkuse ajal. Hoolimata sellest, et Eestis on naiste tööhõive Euroopa üks kõrgemaid ja naisi on kõrghariduse lõpetanute seas rohkem, on naiste palgad jätkuvalt meeste omadest […]

Loe edasi—

Tags: , , , , , ,

Marianne Mikko: sooline võrdõiguslikkus tagab heaolu

01.06.2016 / SEISUKOHAD /

Riigikogu liige Marianne Mikko (SDE) kinnitab, et põhimõtteline sooliste palgaerinevuste vähendamine nii avalikus kui erasektoris on oluline meede üldise sotsiaalse heaolu parandamisel. „Tähtis on, et palgad oleks läbipaistvad ja avalikud vähemasti tööperede sees avalikus sektoris ning ka keskmise suurusega ja suurtes avaliku ja erasektori organisatsioonides,“ lausus Mikko eile Riigikogus heaolu arengukava 2016-2023 arutelul. Ta osutas […]

Loe edasi—