WordPress + Lava + Gerd Tarand

Kõne Riigikogus Lanzarote konventsioonist

30.09.2016 / SEISUKOHAD /

Euroopa Nõukogu kinnitab, et iga viies Euroopa laps on seksuaalvägivalla ohver. 70-85% juhtudest on väärkohtlejaks lapsele tuttav inimene, kes on osa nende „usaldusringist“. Suur osa kannatustest ei tule kunagi päevavalgele, sest lapsed kardavad sellest rääkida. Üheksal juhul kümnest ei teavitata väärkohtlemisjuhtumitest politseid. Üks on selge- mis kehtib Euroopas tervikuna, kehtib ka Eestis. Võib-olla isegi hullemini […]

Loe edasi—

Marianne Mikko: Eesti poliiteliit ei tegele päris inimestega!

01.07.2016 / SEISUKOHAD /

“Mulle tundub, et meie Eesti poliitiline eliit ei tegele mitte päris inimestega, vaid abstraktsete inimestega. Seda on kurb öelda. Aga kui on naisi rohkem laua taga, siis saab asjad kirjutatud nii, nagu on vaja, et inimene loeks end sealt ise välja,” selgitas Marianne Mikko naiste kaduvväikest osakaalu Eesti poliitiliste ja majandusjuhtide seas. Kui me tahame […]

Loe edasi—

Tags: , , , , ,

Mikko: kohustuslik isapuhkus toetaks naiste ja meeste võrdseid võimalusi tööturul

29.06.2016 / SEISUKOHAD /

Riigikogu sotside fraktsiooni liige Marianne Mikko ütles Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) eestvedamisel toimuval seminaril «Poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni», et palgalõhe vähendamisel võiks lahenduseks olla kohustuslik isade osalemise aeg vanemapuhkuse ajal. Hoolimata sellest, et Eestis on naiste tööhõive Euroopa üks kõrgemaid ja naisi on kõrghariduse lõpetanute seas rohkem, on naiste palgad jätkuvalt meeste omadest […]

Loe edasi—

Tags: , , , , , ,