WordPress + Lava + Gerd Tarand

MARIANNE MIKKO

Marianne Mikko on Riigikogu liige ja endine Eesti esindaja Euroopa Parlamendis, aktiivne naiste õiguste eest seisja.

Elulugu:

Marianne on Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees ja Riigikaitsekomisjoni liige.

Aastatel 2004-2009 juhtis Eesti saadikuna Euroopa Parlamendis europarlamendi Moldova delegatsiooni. 2008. aastal tegutses Euroopa Parlamendis raportöörina, juhtides Euroopa meedia pluralismi käsitleva raporti koostamist.

Töötanud ajakirjanikuna 1996-2000 Eesti Televisiooni diplomaatilise korrespondendina Brüsselis, 2002-2004 aastatel muuhulgas Raadio Kuku “Välismääraja” saatejuhina, Maalehe erikorrespondendina ning ajalehe “Diplomaatia” peatoimetajana.

Tegutseb aktiivselt ka naisorganisatsiooni Kadri juures ning on valitud eurosotside naisühenduse PES Women juhatusse.

Marianne on sündinud 1961. aastal Võrus, lõpetas 1979. aastal Pärnu 1. Keskkooli ning 1984. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal.

Marianne on abielus ning ühiskondlikust tegevusest vaba aja sisustab teatri, muusika, kino ja lugemisega.