WordPress + Lava + Gerd Tarand

Marianne Mikko: olgem mõtetes vägivalla ohvriks langenud naistega

Saturday, 24.11.2018, 12:56 / SEISUKOHAD / RSS

Naiskogu Kadri kutsub homsel rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval inimesi süütama oma koduaknal küünal, et olla solidaarsed vägivalla ohvritega ja näidata üles oma leppimatust igasuguse vägivalla suhtes.

Kadri liikmed läidavad pühapäeval kell 15.30 küünlad Tallinnas Solarise keskuse ees, et väljendada küünlaleegi valguses oma solidaarsust vägivalla all kannatanud või kannatavate naistega. „Me oleme mõtetes kõigi ohvritega. Ühtlasi süütame loojuva päikese ajal küünlad kõigi nende naiste mälestuseks, kes on hukkunud lähisuhtevägivalla tagajärjel. Samuti kutsume me kõiki vägivalda märkama ja sellest teada andma. Igaüks saab anda oma panusse sellesse, et peresuhetes ei oleks kohta toorel jõul ega ka vaimsel vägivallal,“ ütles sotsiaaldemokraat ja naiskogu Kadri liige Marianne Mikko.

Mikko sõnul on iga viies Eesti naine on saanud tunda rusikat või seksuaalset vägivalda. «Seisame kadripäeval toimuva aktsiooniga selle eest, et meie naiste – emade, tütarde, õde – elu oleks kergem ja turvalisem.Turvalisem ühiskond on meie ühine asi. Ütleme koos vägivallale ei,“ lisas Mikko

Tags: , , , , , ,