WordPress + Lava + Gerd Tarand

Kadride manifest – Lindale, Kerstile, Hennule ja Jürile

Tuesday, 10.03.2020, 23:24 / SEISUKOHAD / RSS

Naistepäeval kogenesime meie, vasakpoolsed naised ja meie sõbrad siia Lindamäele selleks, et esitada oma nõudmised Eesti valitsejatele. Me tulime täna Kalevipoja ema Linda juurde, et anda teada, mida me rahvuskonservatiivsel isamaal muuta soovime.

Me võiksime ju rahulikult kodus istuda. Kududa, heegeldada, kokata. Aga seda on just tänasel päeval raske teha. 8.märtsil tuleb endast anda teada rohkem kui kõigil ülejäänud päevil kokku. Me oleme täna tänaval nagu väga paljud meie suguõed üle maailma. Me oleme sümboolselt üheskoos.

Nagu me teame pole Eestis praegu kerged ajad. Meie, kadrid, tunneme, et me teeme ühiskonnana vähikäiku. Meil on tekkinud arusaam, et võimukandjad soovitavad tungivalt haritud naistel taanduda kööki.

Ent oleme me lugenud raamatuid. Teame küll, et raamatuid lugevad naised on ohtlikult isepäised. Jah, seda me oleme. Teatame, Linda, Sulle ja kõigile, kes meid kuulevad-näevad, me läheme kööki, siis, kui tahame, mitte siis, kui meid kästakse.

„Tasa ja targu“. Tore vanasõna, aga kes vastutab? Kes kasib-kasvatab-koolitab lapsed, kui ema ja isa rolli kannab naine ühes isikus. Üksikemad on pigem norm kui erand meie riigis. Sa ju tead, Linda, seda sama hästi kui Eurostat, et Eesti on üksikemade poolest Euroopa Liidus esirinnas.

Meie, Kadri naised, käime korduvalt inimeste hulgas kaubanduskeskustes ja parkides. Me tegime seda esimest korda plakatid käes üheksa aastat tagasi Andrese-Pearu looja Tammsaare juures. Nagu Anton Hansen ise ei saanud iseseisvatest naistest aru, ei saanud tol hetkel aru ka ühiskond. Või vähemasti püüdis ajakirjandus luua sellist muljet. Mis palgalõhe? Seda ju pole!

Tee Sinu juurde, Linda, ei rohtu. See on alles algus. Me tahame Sulle ette lugeda täna, 8.märtsil aastal 2020 oma manifesti.

Kadride manifest

Lindale, Kerstile, Hennule ja Jürile

Meie, kadrid, tahame, et Eesti naiste elu oleks lill. Meie sümbol on küll roos, aga et roosil on okkad, siis läheks arvesse ka tulbid. Vikerkaarevärvi tulbid. Meie usume, et erinevus rikastab. Euroopa arvab aastaid sedasama.

Kadrid hoolivad maast, õhust ja veest, sest meil on ainult üks planeet. Me peame seisma oma looduse säilimise eest, sest meie põlvkonna tegevusest sõltub, millise Maa me pärandame järeltulevatele põlvedele. Me tahame, et sedasama hoolivust väljendavad ka meie valitsuse liikmed, tegutsedes kliimaneutraalsuse nimel. Naised ei soovi, et inimesed meist kaugel eemal peaks muutuma merevee tõusu tõttu üleöö pagulaseks.

Meie, naised, väärime korralikku palka. Palgavaesus on liiga levinud, et sellega leppida. Me nõuame võrdse või võrdväärse töö eest meestega samaväärset palka. Palgalõhest saab lahti palku avalikustades. Vanemapuhkuse muutumisel  võrdselt kohustuslikuks meestele ja naistele väheneb noorte naiste haavatavus tööturul.  Ühtlasi vähendab see palgalõhet. Meie tahame, et parlament võtab vastu sarnaselt Islandiga võrdse palga seaduse.

Kadrid pole rahul, et naisi on riigikogus ikka veel alla kolmekümne. Naiste hääl ja mõte saab kuuldavaks, kui naisi on kolmandik. Me mõjutame otsust, kui meid on 40%. Meie julgeme ütelda: just, me tahame triibulisi valimisnimekirju, me tahame naisi meestega võrdselt näha seadusi loomas. Eestis on naisi rohkemgi kui mehi, seega on õiglane nagu ka loogiline võrdne esindatus Riigikogus.

Kadrid ei lepi naistevastase vägivallaga. Lähisuhte vägivalla juhtumite arv on tõusnud. Me anname aru, et see on seotud mitte vägivalla suurenemisega, vaid hirmust võitu saamisega. Naised ja naabrid helistavad agaramalt politseisse. Me toetame neid! Me tahame, et vägivald väheneks, isegi kui juhtumite arv näitab kasvu. Me tahame vägivallatsejatele päitsed pähe panna lähisuhte vägivalla vastase seadusega.

Kadrid nõuavad, et valitsejad pööraks tähelepanu vanematele naistele. Me teeme kõik meist oleneva, et 60+ naine ei muutuks ühiskonna vaesuse vasteks. Me teame, et meie vanemad naised püüavad olla nii tublid kui nad jaksavad, aga iseenda tublidusest ei piisa, kui üldine meelsus arvab seeniorid on ühiskonnast hoolimatult välja.

Kadrid ja kadride sõbrad ootavad valitsuselt tegusid. Kadrid loodavad riigikogult tarku seadusi, mis toetavad naisi. Elagu feministlikult meelestatud mehed! Elagu naistevaheline solidaarsus! Elagu naistepäev!

Lindamäel, 8.märtsil 2020.aastal

Tags: , , , ,