WordPress + Lava + Gerd Tarand

Marianne Mikko andis Riigikogus üle eelnõu soolise võrdõiguslikkuse probleemkomisjoni moodustamiseks

Tuesday, 13.10.2015, 17:49 / SEISUKOHAD / RSS

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Eesti kuvand maailmas on väike ja nutikas e-riik. See on ilus ja armas pool, mis meile kõigile kangesti meeldib. Samas on mündil, nagu me kõik väga hästi teame, ka teine, tumedam pool. Eesti on riik, kus enam haritud on kehvemini makstud. Me oleme kursis, et viimased 10 aastat on sooline palgalõhe ehk naiste ja meeste palgaerinevus Eestis olnud Euroopa Liidu sügavaim. Sellele on tähelepanu osutanud mitte ainult Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, vaid ka OECD, maailma enam arenenud majandusriikide organisatsioon, millesse kuulumise üle me kõik oleme väga uhked. Niisiis, probleem eksisteerib.

Meie kodu- ja töökorra seadus näeb ette ühiskonnas esineva probleemi lahendamiseks parlamentaarset võimalust. Selleks on probleemkomisjoni moodustamine. Seda võimalust oleme me millegipärast harva kasutanud, seekord aga kasutagem parlamendisaadikute õigust seadusandlikult sekkuda ja probleem lahendada, nagu kord ja kohus.
Lubage mul üle anda 53 Riigikogu liikme allkirjaga eelnõu, mille kohaselt soovime moodustada soolise võrdõiguslikkuse probleemkomisjoni. Loodan, et parlamendi kõigi kuue fraktsiooni esindajad, kes moodustavad rohkem kui poole Riigikogu liikmeist, on piisav jõud, et meie tahe saab teoks. Eesti vanasõnagi ütleb, et hea tahtmise korral on kõik võimalik. Meie tahe on meie kätes. Siis tehkem midagi, millel on ühiskonnas tähendus. Suur tänu!

Tags: , , , , , , ,