WordPress + Lava + Gerd Tarand

Filmielamus: Sufražett

Wednesday, 03.02.2016, 19:10 / SEISUKOHAD / RSS

Sarah Gavroni „Sufražett“ on film, mida tuleb vaadata nii meestel kui naistel. Just meestel ennekõike! Tegevus 1912. aasta Londonis ei erine palju sellest, mida Eesti naised on teinud näiteks tänavameeleavaldustel alates 2011, mil esmakordselt nõudsime soolise palgalõhe vähendamist ja lõppude lõpuks kaotamist. Ainult et 100 aastat tagasi nõudsid Briti naised valimisõigust. Nende nõudmine sai pooleldi teoks 1918, päriselt teostus see Suurbritannias alles 1928. Mis puudutab Eesti soolist palgalõhet, siis vahet pole, kas see on 30% (Eurostat) või 25%(Statistikaamet), on naiste ja meeste palkade erinevus ikkagi Euroopa Liidu sügavaim. Kui aga võrrelda Suurbritanniat 100 aasta tagasi Eestiga 2016. aastal, siis tõsi, oma õiguste eest seisvaid eesti naisi pole politsei vahistanud, me pole pidanud vanglas istuma, lapsi pole meilt väevõimuga ära võetud meie poliitilise tegevuse eest, Filmi peategelane tunnistab , et 1912. aastal sai Inglise töölismees 19 shillingit nädalas, seevastu töölisnaine 13 shillingit. Just-just, see on ju seesama 1/3, mis on Eesti reaalsus siin ja praegu. Vaadake, kui veel võimalik! Same fight for our right.

Tags: , , , , , , ,