WordPress + Lava + Gerd Tarand

Uus töölepinguseadus ohtlik

Tuesday, 05.08.2008, 20:07 / SEISUKOHAD / RSS / AVALDA ARVAMUST / TRACKBACK

Sotsiaaldemokraatliku erakonna naiskogu Kadri pidas Säreveres oma suvepäevi. Just Aasiast naasnuna olin küll väsinud, kuid et Kadride tegemised on mulle eriliselt südamelähedased, sõitsin reede õhtupoolikul siiski Kesk-Eestisse.

Erilise tähelepanu pälvis uus töölepinguseadus. Põhiprobleem seisneb selles, et uue seadusega kaoks kohustus töölepingut lõpetada. Tööinspektsioonilt nõusolekut küsida. Kehtivas seaduses kaitseb tööinspektsioon töötaja õigusi. Eriti vallandamise puhul. Kriitilise tähtsusega on selline kaitse aga näiteks väikelast kasvatavatele vanematele või last ootavale naisele. Uus töölepinguseadus sätestab, et üle kahe kuu vanust last kasvatava vanemaga võib töölepingu lõpetada mh töövõime vähenemise või tervisliku seisundi tõttu. Tööinspektsiooni luba ei oleks sellistel juhtudel enam vaja.

On vaieldud, kas seesugune loa küsimine on põhjendatud. Eelmise aasta statistikat vaadates julgen veendunult väita, et on. Tööinspektsioon takistas eelpool kirjeldatud olukorras naiste ebaseaduslikku vallandamist eelmisel aastal lausa 40 korral. Luba lõpetada tööleping väikest last kasvatava vanema või raseda naisega küsiti 240 korda. Need numbrid ei jutusta mingigi moel sellest, et loa küsimine on ajast ja arust.

Uus töölepinguseadus niisugust sätet ette ei näe ega paku ka mitte ühtegi teist tagatist väikest last kasvatavatele vanematele või lapseootel naistele. See on tõeline jultumus, et mitte öelda absurd.

Kadi Pärnits väljendas selgesõnaliselt mõtet, millega nõustun minagi. Meie riik seisab sõnades kõrge sündivuse ja naiste tööhõive eest. Töölepinguseadus, mis teeb väikelaste vanemate ning lapseootel naiste vallandamise väga kergeks, on kuritegelik hoolimatus.

Toetan kindlalt tarmukate SDE naiste otsustavat avaldust. Emapalk, sündivuse tõus ning naiste turvatunne tööturul – oleme selleni jõudnud suure töö ja vaevaga. Sestap ei tohiks ükski Eesti naisorganisatsioon vaikida uue seaduse vastuvõtmise eel toimuvatel väitlustel.

Tags: , ,

2 arvamust

 1. TP:

  10.08.2008 21:49

  Ise püüad välispoliitika teemal silma paista aga Gruusia teemal ei mingit kommentaari. Olen pettunud.

 2. Marianne:

  12.08.2008 01:06

  Tere, TP.

  Pidasin vajalikuks pisut oodata. Jälgida, mis toimub.
  Kommentaari võid nüüdseks juba lugeda ning selle kohta mõtteid avaldada.

Avalda arvamust