WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘võrdõiguslikkus’

Mikko: kohustuslik isapuhkus toetaks naiste ja meeste võrdseid võimalusi tööturul

Wednesday, June 29th, 2016 Tags: , , , , , ,
|

Riigikogu sotside fraktsiooni liige Marianne Mikko ütles Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) eestvedamisel toimuval seminaril «Poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni», et palgalõhe vähendamisel võiks lahenduseks olla kohustuslik isade osalemise aeg vanemapuhkuse ajal. Hoolimata sellest, et Eestis on naiste tööhõive Euroopa üks kõrgemaid ja naisi on kõrghariduse lõpetanute seas rohkem, on naiste palgad jätkuvalt meeste omadest […]

Mikko: Eesti peaks järgima ENPA soovitust kehtestada sookvoodid

Thursday, April 21st, 2016 Tags: , ,
|

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) kiitis täna heaks soolise võrdõiguslikkuse teemalise raporti, mis rõhutas vajadust soodustada naiste osalemist poliitikas. Üks soovitustest oli kehtestada sookvoodid, et naised oleksid poliitikas paremini esindatud. ENPA Eesti delegatsioonijuhi Marianne Mikko hinnangul peaks Eesti järgima ENPA soovitust kehtestada sookvoodid. „Sotsiaaldemokraadid on kehtestanud parteisiseselt vabatahtliku kvoodi ning Reformierakond on seda eeskuju silmanurgast […]

Marianne Mikko: soolise võrdõiguslikkuse komisjoni sihiks on muuta ühiskonda võrdsemaks

Thursday, November 12th, 2015 Tags: , ,
|

Riigikogus läbis 10. novembril esimese lugemise 53 saadiku algatatud otsuse eelnõu, mille alusel moodustab parlament riigikogu juurde soolise võrdõiguslikkuse probleemkomisjoni. „Meie eesmärk on muuta ühiskonda võrdsemaks. Riigikogu ei saa jääda pealtvaatajaks olukorras, kus Eestis valitseb Euroopa Liidu sügavaim sooline palgalõhe. Meil ei ole õigust leppida sellega, et Eesti naine teenib mehest keskmiselt 30 protsenti vähem. […]