WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘võrdõiguslikkus’

Marianne Mikko soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusest: kuldaväärt on iga samm, mis palgalõhet vähendab

Tuesday, September 25th, 2018 Tags: , , , , ,
|

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on aidata kaasa Eestis valitseva sügava soolise palgalõhe vähendamisele. Sotsiaaldemokraat Marianne Mikko sõnul on eelnõu suunatud eeskätt õiglase palga maksmisele avalikus sektoris, kus kohati on meeste ja naiste palkades sarnaselt erasektoriga suured käärid. Riigikogu asub arutama ettepanekut, millega antakse tööinspektsioonile volitused teha järelevalvet […]

Mikko: kohustuslik isapuhkus toetaks naiste ja meeste võrdseid võimalusi tööturul

Wednesday, June 29th, 2016 Tags: , , , , , ,
|

Riigikogu sotside fraktsiooni liige Marianne Mikko ütles Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) eestvedamisel toimuval seminaril «Poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni», et palgalõhe vähendamisel võiks lahenduseks olla kohustuslik isade osalemise aeg vanemapuhkuse ajal. Hoolimata sellest, et Eestis on naiste tööhõive Euroopa üks kõrgemaid ja naisi on kõrghariduse lõpetanute seas rohkem, on naiste palgad jätkuvalt meeste omadest […]

Mikko: Eesti peaks järgima ENPA soovitust kehtestada sookvoodid

Thursday, April 21st, 2016 Tags: , ,
|

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) kiitis täna heaks soolise võrdõiguslikkuse teemalise raporti, mis rõhutas vajadust soodustada naiste osalemist poliitikas. Üks soovitustest oli kehtestada sookvoodid, et naised oleksid poliitikas paremini esindatud. ENPA Eesti delegatsioonijuhi Marianne Mikko hinnangul peaks Eesti järgima ENPA soovitust kehtestada sookvoodid. „Sotsiaaldemokraadid on kehtestanud parteisiseselt vabatahtliku kvoodi ning Reformierakond on seda eeskuju silmanurgast […]