WordPress + Lava + Gerd Tarand

Marianne Mikko soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusest: kuldaväärt on iga samm, mis palgalõhet vähendab

Tuesday, 25.09.2018, 14:13 / SEISUKOHAD / RSS

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on aidata kaasa Eestis valitseva sügava soolise palgalõhe vähendamisele.

Sotsiaaldemokraat Marianne Mikko sõnul on eelnõu suunatud eeskätt õiglase palga maksmisele avalikus sektoris, kus kohati on meeste ja naiste palkades sarnaselt erasektoriga suured käärid. Riigikogu asub arutama ettepanekut, millega antakse tööinspektsioonile volitused teha järelevalvet selle üle, millist palka maksab tööandja meestele ja naistele sama või võrdväärse töö eest. Sisuliselt kohustab see muudatus avalikku sektorit maksma võrdse töö eest võrdset palka,“ märkis Mikko. „Loodan, et erasektor tuleb siin kaasa ja asub samuti palgalõhega võitlema. Kui mehed ja naised saavad võrdse töö eest võrdset tasu, siis võidab sellest kogu ühiskond, ka ettevõtjad.“

Mikko väitel on sooline palgalõhe Eesti üks valusamaid probleeme, mille kahandamisega tuleb sihikindlalt tegeleda. Kui Euroopa Liidu keskmine sooline palgalõhe on praegu 16 protsenti, siis Eestis on vastav näitaja Eurostati järgi 25,3 protsendi ja Eesti statistikaameti järgi 20,9 protsendi juures. „Need valusalt kõnekad numbrid näitavad, et naise palk on täna kas veerandi või viiendiku võrra väiksem Eesti mehe töötasust. Kuldaväärt on iga samm, mis seda lõhet vähendab,“ lausus Mikko.

Tags: , , , , ,