WordPress + Lava + Gerd Tarand

Marianne Mikko: Eesti soolise võrdõiguslikkuse madalseis ja isegi tagasiminek ei üllata

Thursday, 30.10.2014, 20:03 / SEISUKOHAD / RSS

Kõige trööstitum pilt valitseb poliitikas. See, et kogu meie iseseisvusaja erinevates Riigikogu koosseisudes esindavad meie rahvast, kellest mõistagi pooled on naised ja pooled mehed, lõviosas (101 RK liikmest 81 meest) on ebanormaalne nagu ka ebaadekvaatne. Parempoolsete vastumeelsus olukorda korrigeeriva kvoodisüsteemi vastu on viinud meid kümne aasta jooksul Maailma Majandusfoorumi poolt koostatud aruande 29.kohalt 62.kohale. Paikneda Zimbabwe kõrval räägib rohkem kui miski muu.

Suur probleem on Eestis ka sooline palgalõhe, mis teatavasti on Euroopa Liidu 28 liikmesriigi lõikes Eestis kõige masendavam- naine teenib keskmiselt 30% vähem kui mees. Trend ei näita vähenemist, vaid süvenemistendentsi. Palgalõhet aitab vähendada ühelt poolt palkade avalikustamine ja teisalt alampalga tõstmine 800 eurole. Suures jaos töötavad just naised alampalga eest.

Kirjutan neid ridu Euroopa vaeseimas riigis Moldovas, kes paikneb soolise võrdõiguslikkuse poolest maailmas 25. kohal. Kas pole irooniline?

Kommentaar ilmus vene keelsena ajalehes Stolitsa:

Согласно свежему отчету Всемирного экономического форума о гендерном неравноправии, Эстония занимает 62 позицию, оказавшись между Таиландом и Зимбабве. По словам депутата Рийгикогу и члена правления Социал-демократической партии Марианне Микко, низкий показатель гендерного равноправия в Эстонии и даже его ухудшение ее не удивляют.

„Самая неприглядная картина в этом плане – в политике. То, что в нескольких составах Рийгикогу на протяжении всей нашей независимости наш народ (который, понятное дело, делится пополам на мужчин и женщин) представляют в подавляющем большинстве мужчины (сегодня из 101 депутата парламента мужчин – 81) – ненормальная и неадекватная ситуация. Сопротивление правых партий корректирующей системе квот привело к тому, что за 10 лет в рейтинге, составляемом Всемирным экономическим форумом, мы откатились с 29-го места на 62-е. Наше соседство с Зимбабве в этом рейтинге говорит о многом“, – считает Микко.

Большой проблемой в Эстонии, по мнению Микко, также является разница в зарплатах мужчин и женщин, которая, как известно, больше всех среди 28 стран Европейского союза: „Женщина у нас в среднем получает на 30% меньшую зарплату, чем мужчина. Причем наблюдается тенденция не к улучшению, а к ухудшению. Сократить эту разницу в зарплатах поможет, во-первых, обнародование всех зарплат, во-вторых, увеличение минимальной зарплаты до 800 евро в месяц. В большинстве случаев именно женщины работают за «минималку»“.

Tags: , , , , , ,