WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘kvoodid’

Marianne Mikko: Eesti soolise võrdõiguslikkuse madalseis ja isegi tagasiminek ei üllata

Thursday, October 30th, 2014 Tags: , , , , , ,
|

Kõige trööstitum pilt valitseb poliitikas. See, et kogu meie iseseisvusaja erinevates Riigikogu koosseisudes esindavad meie rahvast, kellest mõistagi pooled on naised ja pooled mehed, lõviosas (101 RK liikmest 81 meest) on ebanormaalne nagu ka ebaadekvaatne. Parempoolsete vastumeelsus olukorda korrigeeriva kvoodisüsteemi vastu on viinud meid kümne aasta jooksul Maailma Majandusfoorumi poolt koostatud aruande 29.kohalt 62.kohale. Paikneda […]