WordPress + Lava + Gerd Tarand

Marianne Mikko ENPAs sookvootidest (21.04.2016)

Thursday, 21.04.2016, 15:05 / SEISUKOHAD / RSS

Marianne Mikko ENPAs

Lugupeetud kolleegid!

Raport, mida me täna arutame, on ülimalt oluline. On tõsi, et demokraatia tugevuse üks indikaatoreid on naiste osavõtt riigi valitsemisest. Mida rohkem naisi ühiskonnas otsuseid langetamas, seda demokraatlikuma riigiga on tegemist. Kui ma väidan seda, siis loomulikult viitan ma Euroopa Põhjamaadele. Kõikides nendes riikides nagu Noora, Soome, Rootsi, Taani, Island on nii parlamentides kui ka valitsustes naiste osakaal märkimisväärne, kõikudes 40% ümber. Ja olgu öeldud, et ükskõik, millist soolise võrdõiguslikkuse edetabelit me ka arutada ei võtaks, kõikjal on just need riigid esindatud.

Elena Centemero raport räägib kvootidest. Veel viis aastat tagasi oli kvooditeema minu kodumaal Eestis peaaegu demoniseeritud. Meie meespoliitikud kriipsutasid alla evolutsiooni ja valijate tahet. Täna on pilt veidi muutunud- sotsiaaldemokraadid kehtestasid parteisiseselt vabatahtliku kvoodi. Paar parteid järgisid seda eeskuju silmanurgast. Ja tulemuseks on, et naisi on meie parlamendis rohkem kui kunagi varem- 27%. Ent see pole siiski võrdne esindatus, see pole ka maagiline 40% ja isegi mitte vajalik üks kolmandik, mille puhul naised tunnevad, et nad saavad poliitikasse tuua feministliku vaate.

Minu meelest on raporti kõige olulisem lause see, et „contrary to what is commonly believed, generally speaking it is not the voter, but the political parties that decide who gets elected“. See on võti. Nüüd on küsimus, kui raskelt avaneb see lukustatud uks meeste poolt domineeritud ja võrdselt naiste ja meeste poolt valitsetud maailmade vahel. Uks avaneb kergelt, kui meid valdaks tunne, et „see maailm, kus valitsevad pelgalt mehed, on umbne ning vajab värsket õhku.“ Mõelgem vaid probleemidele, millega oleme silmitsi: rändekriis, Panama paberid, rahvusriikide isekus, sõda Euroopas.

Naised võtavad heameelega vastutuse, aga selleks peab olema poliitiline tahe. Siin meenub eeskujuna Belgia, kus seadustati inimpõlv tagasi nn triibuline valimisnimekiri. Parteide nimekiri on täpselt nii pikk, kui palju on naisi meestega vaheldumisi. Belgia saavutas oma seaduse jõudu omava printsipiaalse kvoodisüsteemiga lühikese ajaga Skandinaaviamaadega sarnase naiste esindatuse parlamendis.

I fully agree with rapporteur in saying following: The experience in several countries shows that in order to be effective, quotas should be ambitious. Council of Europe member States should consider introducing the principle of parity in their legistlation. This requires strong political will and a wide consensus, as it may have important implications. This would represent an effective foundation for authentically gender-equal democracy.
Last but not least. The most effective sanction for non-compliance of provisions on quotas appears to be the rejection of the lists. This sanction, which for a question of proportionality may possibly be limited to cases of severe non-compliance, cannot be ignored by political parties.

Ma tervitan meie raportööri ja tema raportit, sest selle järgi on vajalik, et mitte öelda hädavajalik kehtestada kvoodid.

Ütlen Euroopa, mõtlen demokraatiat. Mehed ja naised jagamas võrdselt valitsemisvastust. Kui me soovime, et see tõeliselt oleks nii, siis loogem siinsamas Euroopas olukord, mis nagu ma alguses ütlesin tähendab naiste ja meeste pariteetsust valitsemises.

Simple as that: Half of earth, half of heaven, half of power.

Tags: , , , ,