WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘raport’

Mikko: ENPA tugevdab järelevalvet Türgi üle

Tuesday, April 25th, 2017 Tags: , , , ,
|

Täna Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblee (ENPA) istungil Strasbourgis võeti vastu raport demokraatlike institutsioonide toimise teemal Türgis. ENPA tegi otsuse uuesti avada Türgi monitooringu, et tugevdada koostööd Türgi võimudega. ENPA Eesti delegatsiooni juhi Marianne Mikko sõnul ei ole ENPA varem teinud otsust, kus riik viiakse monitooringujärgsest etapist tagasi monitooringu faasi. „Tegu on ajaloolise sammuga, kus Türgi […]

Mikko: Olukord Türgis teeb murelikuks

Thursday, March 9th, 2017 Tags: , , , , ,
|

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) monitooringukomitee otsustas eilsel istungil uuesti avada Türgi monitooringu, et tugevdada koostööd Türgi võimudega. ENPA aprilli istungjärgul on kavas kinnitada raport Türgi olukorra kohta, mis sai eile monitooringukomitee heakskiidu Pariisis. ENPA monitooringukomitee Türgi raportööri Marianne Mikko sõnul teeb Türgi demokraatlike institutsioonide olukord murelikuks. „Kaheksa kuud pärast Türgi riigipöördekatset saab öelda, et […]

Mikko: Eesti peaks järgima ENPA soovitust kehtestada sookvoodid

Thursday, April 21st, 2016 Tags: , ,
|

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) kiitis täna heaks soolise võrdõiguslikkuse teemalise raporti, mis rõhutas vajadust soodustada naiste osalemist poliitikas. Üks soovitustest oli kehtestada sookvoodid, et naised oleksid poliitikas paremini esindatud. ENPA Eesti delegatsioonijuhi Marianne Mikko hinnangul peaks Eesti järgima ENPA soovitust kehtestada sookvoodid. „Sotsiaaldemokraadid on kehtestanud parteisiseselt vabatahtliku kvoodi ning Reformierakond on seda eeskuju silmanurgast […]