WordPress + Lava + Gerd Tarand

Mikko: kohustuslik isapuhkus toetaks naiste ja meeste võrdseid võimalusi tööturul

Wednesday, 29.06.2016, 10:16 / SEISUKOHAD / RSS

Riigikogu sotside fraktsiooni liige Marianne Mikko ütles Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) eestvedamisel toimuval seminaril «Poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni», et palgalõhe vähendamisel võiks lahenduseks olla kohustuslik isade osalemise aeg vanemapuhkuse ajal.

Hoolimata sellest, et Eestis on naiste tööhõive Euroopa üks kõrgemaid ja naisi on kõrghariduse lõpetanute seas rohkem, on naiste palgad jätkuvalt meeste omadest madalamad. Ka kõrghariduse omandanuna teenivad naised keskmiselt kehvemat palka kui vähema haridusega mehed.

“Naiste ja meeste võrdseid võimalusi tööturul toetaks vaid isadele reserveeritud vanemahüvitise perioodi kehtestamine, palkade avalikustamine tööperede sees ja avalikus teenistuses ning “triibuliste” valimisnimekirjade kohustus,” ütles Mikko.

Ka täna on isadel võimalus vanemahüvitist võtta, kasutab seda siiski vaid 9 protsenti isadest. Sellest tulenevalt on paljud riigid, sh Põhjamaad, aga ka näiteks Saksamaa ja Sloveenia teinud ühe osa vanemahüvitisest kättesaadavaks vaid isadele. Teiste riikide kogemus on näidanud, et meetmel on mõju – näiteks Norras, Islandil ja Rootsis on isade vanemapuhkusele jäämine tõusnud ligikaudu 90 protsendini.

Tags: , , , , , ,