WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘vanemapuhkus’

Mikko: kohustuslik isapuhkus toetaks naiste ja meeste võrdseid võimalusi tööturul

Wednesday, June 29th, 2016 Tags: , , , , , ,
|

Riigikogu sotside fraktsiooni liige Marianne Mikko ütles Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) eestvedamisel toimuval seminaril «Poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni», et palgalõhe vähendamisel võiks lahenduseks olla kohustuslik isade osalemise aeg vanemapuhkuse ajal. Hoolimata sellest, et Eestis on naiste tööhõive Euroopa üks kõrgemaid ja naisi on kõrghariduse lõpetanute seas rohkem, on naiste palgad jätkuvalt meeste omadest […]