WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘asepresident’

ENPA raport toob välja Eesti saavutused e-valitsemise ja küberkaitse vallas

Friday, January 26th, 2018 Tags: , , , , , ,
|

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) istungil Strasbourgis on täna kõne all Eesti kohta koostatud raport, milles tuuakse välja Eesti saavutused e-valitsemise ja küberkaitse vallas ning soovitatakse vähendada kodakondsuseta isikute arvu. Eesti delegatsiooni esimehe ja ENPA asepresidendi Marianne Mikko sõnul jõuti Eesti raportis järeldusele, et demokraatlikud institutsioonid Eestis toimivad Euroopa Nõukogu reeglite järgi ja Eesti täidab […]

Marianne Mikko kinnitati ENPA asepresidendiks

Monday, January 23rd, 2017 Tags: , , , ,
|

23. jaanuaril 2017 alanud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) istungil Strasbourgis kinnitati ametisse uued asepresidendid. Üheks ENPA asepresidendiks valiti Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko. Mikko sõnul soovib ta ENPA asepresidendina jätkata tööd Türgi seire raportöörina. „Jaanuari alguses toimunud kohtumised Türgi poliitikute, meediaesindajate ja kohtunikega näitasid, et olukord on Türgis tõsine, aga võimude hea tahte korral on […]