WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘elak’

Euroopa Liidu eesistumisel on Riigikogul oluline roll kanda

Saturday, September 20th, 2014 Tags: , , ,
|

EL asjade komisjon sai Riigikantseleilt ülevaate ettevalmistustest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks 2018. aastal. Eesistumise ajal on kavas 150–200 Eestis toimuvat sündmust 20 000–30 000 külalisele. „Euroopa Liidu eesistumisel on Riigikogul oluline roll kanda. Pärast järgmise aasta üldvalimisi tuleb nii Riigikogu liikmetel kui ministritel võtta vastutus, et Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga kokkulangev EL-i eesistumine õnnestuks […]