WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘soolise võrdõiguslikkuse monitooring’

Rahvas soovib soolist palgalõhet vähendada

Wednesday, October 29th, 2014 Tags: , , ,
|

Tõepoolest, värske 2013. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooring väidab, et 92% vastanutest tahab, et võrdse töö eest saaksid naised ja mehed samaväärset palka. See on meie, SDE 2011. aasta valimisprogrammi üks viiest prioriteedist, millele on rahvas oma täieliku toetuse andnud. Tähtis on rõhutada, et nii vastasid inimesed soost sõltumata. Ja oluline on ka see, et selliseid väga suure künnisega monitooringuid (1500 vastanut) tehakse vaid üle nelja aasta. Sotsiaaldemokraatidel on […]