WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘istanbuli konventsioon’

MARIANNE MIKKO: Eesti edukas eesistumine ENPAs

Sunday, November 13th, 2016 Tags: , , ,
|

Eesti lõpetab novembris kuuekuulise Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) eesistumise. Ajaleht Sotsiaaldemokraat uuris Eesti delegatsiooni juhilt Marianne Mikkolt, kuidas eesistumine sujus, millele keskenduti ja kuidas mõjutab see Eestit. Mis jõud Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel on – kas otsused on liikmesriikidele kohustuslikud? Assamblee üks rolle on võtta vastu konventsioone, mille jõustamisel liikmesriigis kohustub see riik tegema […]

Marianne Mikko: Burkakeeld viib teraviku pisiasjadele

Monday, May 16th, 2016 Tags: , , , , , ,
|

Riigikogu SDE fraktsiooni saadik Marianne Mikko leiab, et justiitsministeeriumi algatus keelata Eestis burkade ja niqabide kandmine on katse juhtida tähelepanu eemale Istanbuli konventsiooni nõuetelt nagu psüühilise ja seksuaalne ahistamise keelamine. Mikko võrdles diskussiooni Lähis-Ida naiste riietumistavade üle katsega Kuu peal liiklust reguleerida. „Olukorras, kus pooled eesti naised on kogenud vaimset vägivalda, peaks ministeerium hoopis tõsisemalt […]

Tantsuga vägivalla vastu – One Billion Rising Revolution

Saturday, February 14th, 2015 Tags: , , ,
|

14. veebruaril kell 13.00 toimub Tallinnas Viru keskuses kolmandat korda ühistants naiste vastu suunatu vägivalla vastu, tantsimine on osa ülemaailmsest aktsioonist. “Ka Eestis on hakatud järjest enam teadvustama naiste vastu suunatud vägivalda, mis jääb koduseinte vahele ja varjatuks. Tantsimine on rahumeelne võimalus vägivallale tähelepanu juhtida, mistõttu on igaüks teretulnud kaasa tantsima. Loodan väga, et vägivalla […]