WordPress + Lava + Gerd Tarand

Posts Tagged ‘võrdõiguslikkus’

Marianne Mikko: soolise võrdõiguslikkuse komisjoni sihiks on muuta ühiskonda võrdsemaks

Thursday, November 12th, 2015 Tags: , ,
|

Riigikogus läbis 10. novembril esimese lugemise 53 saadiku algatatud otsuse eelnõu, mille alusel moodustab parlament riigikogu juurde soolise võrdõiguslikkuse probleemkomisjoni. „Meie eesmärk on muuta ühiskonda võrdsemaks. Riigikogu ei saa jääda pealtvaatajaks olukorras, kus Eestis valitseb Euroopa Liidu sügavaim sooline palgalõhe. Meil ei ole õigust leppida sellega, et Eesti naine teenib mehest keskmiselt 30 protsenti vähem. […]

Rahvas soovib soolist palgalõhet vähendada

Wednesday, October 29th, 2014 Tags: , , ,
|

Tõepoolest, värske 2013. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooring väidab, et 92% vastanutest tahab, et võrdse töö eest saaksid naised ja mehed samaväärset palka. See on meie, SDE 2011. aasta valimisprogrammi üks viiest prioriteedist, millele on rahvas oma täieliku toetuse andnud. Tähtis on rõhutada, et nii vastasid inimesed soost sõltumata. Ja oluline on ka see, et selliseid väga suure künnisega monitooringuid (1500 vastanut) tehakse vaid üle nelja aasta. Sotsiaaldemokraatidel on […]

Uus töölepinguseadus ohtlik

Tuesday, August 5th, 2008 Tags: , ,
| 2 arvamust »

Sotsiaaldemokraatliku erakonna naiskogu Kadri pidas Säreveres oma suvepäevi. Just Aasiast naasnuna olin küll väsinud, kuid et Kadride tegemised on mulle eriliselt südamelähedased, sõitsin reede õhtupoolikul siiski Kesk-Eestisse. Erilise tähelepanu pälvis uus töölepinguseadus. Põhiprobleem seisneb selles, et uue seadusega kaoks kohustus töölepingut lõpetada. Tööinspektsioonilt nõusolekut küsida. Kehtivas seaduses kaitseb tööinspektsioon töötaja õigusi. Eriti vallandamise puhul. Kriitilise […]